header reklam
Kettani1303'te (1886) doğdu. İdrîsî şeriflerinden olup hadis âlimi, edip ve fakihler yetiştiren Kettânî ailesine mensuptur. İlk eğitimini babasından aldı. Birçok ilim adamının gelip gittiği Fas'taki zâviyelerinde babasından Münâvî'nin Şerḥu'ş-Şemâʾil'i ile diğer hadis kitaplarını, Begavî, İbn Kesîr ve Âlûsî tefsirlerini, Süyûtî'nin ed-Dürrü'l-mens̱ûr'unu, İḥyâʾü ʿulûmi'd-dîn, Ḳūtü'l-ḳulûb, ʿAvârifü'l-maʿârif, el-Fütûḥâtü'l-Mekkiyye, Füṣûṣü'l-ḥikem ve el-İbrîz gibi tasavvufî kitapları okudu. Daha sonra Fas'ın tanınmış âlimlerinin derslerini takip etti. Dayısı Ca'fer b. İdrîs el-Kettânî'den hadis, fıkıh, tasavvuf, tarih ve ensâba dair eğitim görerek 1318'de (1900) ondan icâzet aldı. Ağabeyi ve Kettâniyye tarikatının kurucusu Muhammed b. Abdülkebîr el-Kettânî'den Ṣaḥîḥ-i Buḫârî, eş-Şifâʾ, Sünenü'n-Nesâʾî, el-Mevâhibü'l-ledüniyye, eş-Şemâʾil, el-Fütûḥâtü'l-Mekkiyye, Ḳūtü'l-ḳulûb ile İḥyâʾın büyük bir kısmını ve ayrıca kelâm, dayısının oğlu Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî'den Ṣaḥîḥayn, el-Muvaṭṭaʾ, Sünenü Ebî Davûd, el-Elfiyye, Halîl b. İshak el-Cündî'nin el-Muḫtaṣar'ı ve Cemʿu'l-cevâmiʿ gibi eserleri okudu. Ebü'l-Abbas İbnü'l-Hayyât, Ebû Abdullah Muhammed b. Kāsım el-Kādirî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdüsselâm Kennûn, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Tâlib b. Sûde ve Ebû Abdullah Muhammed b. Fudayl ez-Zerhûnî'den ders aldı. Zerhûnî'nin Ṣaḥîḥ-i Buḫârî şerhi olan el-Fecrü's-sâṭıʿı ondan yalnız Kettânî rivayet etmiştir.

Tevhid Kitabevi sosyal medya hesaplarını ziyaret veya takip ederek gelişmeler, duyuru ve kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.

sosyal medya

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız

close
Whatsapp Destek